Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypertenze je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Udává se, že doma měřený tlak krve (TK) je lepším prognostickým faktorem než TK měřený v ordinaci. Domácím měřením se snadněji odhalí časná ranní hypertenze, o níž se předpokládá, že je spojena se srdečními a mozkovými příhodami. Rovněž zvýšená tepová frekvence je považována za nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Je tedy možné předpokládat, že použití léků, jež snižují jak ranní hypertenzi, tak tepovou frekvenci, by mohlo omezit riziko kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění. K léčbě hypertenze jsou v současnosti používány nejčastěji blokátory vápníkových kanálů a blokátory receptorů pro angiotenzin (ARB – angiotensin receptor blockers), které snižují TK měřený během dne v ordinaci, dosud však nebyl hodnocen jejich vliv na ranní hypertenzi.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky