Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V současné době je v klinické praxi k dispozici množství různých antihypertenziv, přesto však se u velké části nemocných s hypertenzí nedaří dosáhnout optimální kontroly krevního tlaku, respektive stanovených cílových hodnot, a tedy i předejít možným komplikacím spojeným s další morbiditou, rostoucími náklady na zdravotní péči a v neposlední řadě i se zvýšenou mortalitou.

Dihydropyridinové blokátory kalciových kanálů jsou v současnosti dobře zavedenou lékovou skupinou a právem se řadí mezi antihypertenziva první volby. Jejich užívání je obvykle velmi dobře snášeno, současně však nelze opomenout riziko výskytu perimaleolárních otoků či hypotenze s reflexní tachykardií. Výskyt nežádoucích účinků je přitom jedním z faktorů podmiňujících pacientovu adherenci a perzistenci k léčbě.

Lercanidipin je dihydropyridinový blokátor kalciových kanálů vyznačující se nejen prokázanou terapeutickou účinností, ale současně i velmi příznivým bezpečnostním profilem ve srovnání s ostatními zástupci této lékové skupiny. Výrazně nižší výskyt perimaleolárních otoků než u ostatních dihydropyridinů dobře dokumentuje 8týdenní studie autorů Borghi a spol., v níž pacienti s hypertenzí léčení různými dihydropyridiny (amlodipin, felodipin, nifedipin GITS či nitrendipin), u nichž se současně vyskytoval tento nežádoucí účinek, byli převedeni na lercanidipin užívaný po dobu 4 týdnů a následně opět na původní přípravek. Užívání lercanidipinu bylo provázeno výrazným snížením výskytu nejen otoků kolem kotníků, ale též např. bolestí hlavy.

Lercanidipin v kombinační léčbě - komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky