Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie

Souhrn

Alergická rinokonjunktivitida celosvětově postihuje více než 500 milionů osob; v Evropě se její prevalence pohybuje okolo 25 %. Nejčastějšími vyvolavateli alergické rinokonjunktivitidy jsou roztoči bytového prachu a travní pyl, mnoho pacientů však má polyvalentní alergii. Alergická rinokonjunktivitida navíc zvyšuje riziko dalších onemocnění, především astmatu, a představuje tak významnou ekonomickou zátěž.

Pilíři léčby alergické rinokonjunktivitidy jsou režimová opatření (vyhýbání se alergenům), farmakoterapie a alergen-specifická imunoterapie (SIT). Právě ta je jedinou léčebnou modalitou, která je schopna ovlivnit přirozený průběh onemocnění (tím také snižuje riziko rozvoje astmatu). Určena je především pro pacienty, u nichž není dostatečně účinná symptomatická léčba. Úspěšnost SIT se pohybuje okolo 70–80 %.

V současné době jsou využívány dvě formy SIT – subkutánní SIT (SCIT), jejímiž nevýhodami jsou především časová náročnost, negativně ovlivňující compliance (SCIT může být aplikována pouze ve zdravotnickém zařízení, kam pacient dochází až 5 let), a riziko závažných nežádoucích reakcí, a sublinguální SIT (SLIT). Sublinguální imunoterapii lze přitom aplikovat v podobě kapek a nověji též v podobě tablet.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky