Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Podíl transplantací ledviny od živých dárců stále narůstá, v posledních 10 letech činil téměř 40 % transplantací ledviny v USA. Předpokládá se, že u příjemců transplantátu od živého dárce je nižší riziko rejekce než u příjemců kadaverózního štěpu. Některá pracoviště však udávají větší výskyt rejekcí u příjemců od živého dárce, způsobený patrně nižším využitím indukce u této skupiny nemocných. Indukční léčba, tedy velmi intenzivní imunosuprese v časném období po transplantaci k zabránění akutní rejekce, je považována za nejvýznamnější faktor ovlivňující dlouhodobé výsledné ukazatele u příjemců od živého dárce. V případě vyššího rizika rejekce se stále častěji podávají depleční polyklonální protilátky proti T-lymfocytům – králičí antithymocytární globulin (rATG – rabbit antithymocyte globulin) – ke snížení incidence rejekce, možnosti snížení dávek kortikosteroidů a omezení používání kalcineurinových inhibitorů.

K soustředění klinických zkušeností s rATG při transplantacích ledviny od živého dárce byl založen registr Thymoglobulin Antibody Immunosuppression in Living Donor Recipients (TAILOR). Tento registr má shromažďovat informace nad rámec standardního registru UNOS (United Network for Organ Sharing).

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky