Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Metformin je navzdory zásadním kontraindikacím dlouhodobě lékem první volby v terapii diabetiků 2. typu. V kombinační léčbě 2. a 3. linie lze spolu s ním použít látky z následujících skupin: deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony, inhibitory dipeptidylpeptidázy- 4, agonisté receptoru pro glucagon- -like peptid-1 (GLP-1) a bazální inzulin. Pro nedostatek informací z randomizovaných prospektivních studií přímo porovnávajících efektivitu jednotlivých kombinací však nelze jednoznačně upřednostňovat žádnou z nich. Data z předkládané studie již byla částečně publikována.3 Následující text přináší informace z její extenze.

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky