Lixisenatid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – studie GetGoal

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

V léčbě diabetes mellitus 2. typu se dosavadními prostředky stále nedaří u všech pacientů dosáhnout cílových hodnot kompenzace. Jsou proto hledány nové cesty a vyvíjeny nové léky či jejich kombinace.

Lixisenatid je nový krátkodobě působící („prandiální") agonista receptorů GLP-1 podávaný 1x denně, který shodně s GLP-1 příznivě ovlivňuje procesy glukózového metabolismu a regulaci tělesné hmotnosti. Působení na úrovni Langerhansových ostrůvků (stimulace sekrece inzulinu a potlačení sekrece glukagonu), žaludku (zpomalení jeho evakuace) a CNS (snížení příjmu potravy) se významně podílí na jeho terapeutickém potenciálu v léčbě diabetu 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky