Vliv statinů na nutnost amputace u diabetických nemocných

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

S cílem ověření vztahu mezi hypolipidemickou medikací a pravděpodobností netraumatické amputace dolní končetiny byla v letech 2004–2008 provedena retrospektivní analýza u diabetiků 1. a 2. typu (n = 83 953). V celém souboru nemocných byla amputace provedena u 217 osob (0,3 %) a amputace nebo úmrtí byly zaznamenány u 11 716 (14 %) osob při mediánu sledování 4,6 roku. Nemocní léčení statinem měli o 35–43 % nižší pravděpodobnost amputace (HR: 0,57; 95% CI: 0,54–0,6) a nemocní užívající jiné hypolipidemikum měli v tomto smyslu riziko srovnatelné s osobami bez jakékoliv medikace snižující koncentraci cholesterolu (HR: 0,95; 95% CI: 0,35–2,60).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky