Atorvastatin v porovnání s rosuvastatinem při pooperační fibrilaci síní

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pooperační fibrilace síní vzniklá v návaznosti na kardiochirurgický výkon je dávána do souvislosti s vyšším rizikem cévní mozkové příhody, prodlouženou hospitalizací a přirozeně i vyššími náklady na léčbu nemocných. Současně je známo, že předoperační užívání statinů snižuje incidenci pooperační fibrilace síní. V nedávno provedené studii u 168 osob se zaváděným bypassem byla porovnávána účinnost rosuvastatinu oproti atorvastatinu. Ačkoliv incidence pooperační fibrilace byla nižší při užívání atorvastatinu, rozdíl mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný – 17,9 % vs. 22,2 % (p = 0,48). Rozdíl nebyl zaznamenán ani v průměru levé komory na konci diastoly (LVEDD) či její ejekční frakci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky