Stimulace FFA1: nadějný směr v léčbě diabetes mellitus

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Aktivace receptoru 1 pro volné mastné kyseliny (FFA1), dříve označovaného GPR40, spřaženého s G proteinem vede k zesílené glukózou stimulované inkreci inzulinu β-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu. Cílená stimulace těchto struktur tak představuje zajímavý a slibný přístup v léčbě diabetu 2. typu. Například agonista TUG-469 v buňkách myšího inzulinomu výrazně selektivně zesiloval uvolňování inzulinu a u prediabetických myší signifikantně zlepšoval toleranci glukózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky