Linagliptin: novinka mezi gliptiny s příznivou farmakokinetikou

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-IV se v uplynulých letech staly nedílnou součástí farmakoterapie diabetes mellitus 2. typu při nedostačujícím účinku metforminu. Vedle již zaběhlých molekul jejich portfolio nově rozšiřuje linagliptin, jenž je na rozdíl od ostatních zástupců namísto renální eliminace vylučován hepatobiliární cestou, a může tak být podáván i nemocným s renální insuficiencí bez potřeby úpravy dávky (pozn.: platí do GFR 15 ml/min). V dosud provedených studiích nebyly výsledky dosahované podáváním linagliptinu horší v porovnání s léčbou metforminem i deriváty sulfonylurey. Oproti glimepiridu je bezpečnější co do výskytu hypoglykemie či zvýšení hmotnosti a současně také výrazněji snižuje hodnotu glykovaného hemoglobinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky