Oční nežádoucí účinky intranasálního fluticasonu

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Alergologie

Souhrn

V literatuře dosud chybělo metodicky kvalitní zhodnocení dopadu dlouhodobého užívání intranazálních kortikosteroidů na oko u osob s pereniální alergickou rhinitidou. V aktuálně publikované práci byl výskyt případných očních nežádoucích účinků sledován u osob starších 12 let užívajících kontinuálně kortikosteroidy, jmenovitě fluticason furoát, po dobu dvou let. Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem (n = 548). Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán významný rozdíl v opacitě oční čočky, ve zrakové ostrosti ani v hodnotě nitroočního tlaku. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla epistaxe, jež častěji postihovala aktivně léčené osoby – 28 % vs. 14 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky