Lékové stenty u diabetiků

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus představuje významný rizikový faktor při provádění perkutánní koronární angioplastiky a velmi diskutována je zde logicky i volba stentu. Recentně byla srovnávána účinnost lékových stentů s obsahem everolimu (EES) a sirolimu (SES) v rámci rozsáhlé studie ISAR-TEST-4 (n = 1 304), respektive v rámci následné analýzy pouze u diabetiků (n = 377). Primárně sledovaný složený ukazatel zahrnoval úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu nebo revaskularizaci v léčené tepně během tří let od zavedení stentu. V jeho výskytu nebyl mezi oběma látkami zjištěn signifikantní rozdíl – 21 % vs. 24 % (RR: 0,87; 95% CI: 0,57–1,34; p = 0,53). U nemocných se zavedeným EES však bylo dle angiografického nálezu při 6–8měsíčním sledování zjišťováno výrazně menší zúžení průsvitu v léčené cévě (o 0,22 ± 0,46 mm vs. 0,44 ± 0,66 mm; p < 0,001) a méně častá byla u nich binární restenóza (8,4 % vs. 17 %; p = 0,02). V celkové mortalitě i v četnosti trombotizace stentu nebyl mezi oběma přístupy shledán zásadní rozdíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky