Vliv statinů na poměr n-3/n-6 PUFA

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Význam konzumace ω-3 polynenasycených mastných kyseliny (PUFA) je dnes zmiňován u řady patologických stavů, k nimž patří hypertriacylglycerolemie, kognitivní deficit, alergie, asthma bronchiale a další. Ve vztahu ke kardiovaskulární morbiditě je zmiňován především nízký poměr n-3/n-6 PUFA, avšak vztah např. k ateroskleróze věnčitých tepen nebyl dosud hlouběji zkoumán. V souboru 101 nemocných podstoupivších koronární angioplastiku, kteří byli léčeni pitavastatinem, nebyla při osmiměsíčním sledování zjištěna negativní změna poměru kyseliny dokosahexaenové k arachidonové (DHA/AA) ani eikosapentaenové k arachidonové (EPA/AA) ve vztahu ke stupni zmenšení objemu plátu, zatímco při užívání pravastatinu byl negativní pozorovaný vztah vysoce signifikantní v obou poměrech (p = 0,004 a p = 0,01). Ze studie mj. vyplývá, že pokles poměru ω-3 PUFA (DHA či EPA)/n-6 je provázen progresí aterosklerózy věnčitých tepen při léčbě pravastatinem, zatímco u pitavastatinu nikoliv.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky