Dlouhodobá bezpečnost fixní kombinace fluticason/formoterol

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Na pole léčby astmatu nově vstupuje fixní kombinace fluticason propionát/formoterol fumarát. V otevřené studii s nemocnými s mírnou až středně těžkou formou astmatu byla hodnocena její dlouhodobá bezpečnost (n = 472) při užívání v dávce 100/10 μg (n = 224) nebo 250/10 μg (n = 248) 2x denně, a to po dobu 6, respektive 12 měsíců. Nežádoucí příhody byly zaznamenány u 36,9 % léčených: 29,9 % při nižší a 43,1 % při vyšší dávce. Nejčastěji se vyskytovaly nasofaryngitida, dušnost a bolest hlavy, ovšem v naprosté většině byly pouze nezávažné a pouze 3,8 % z nich bylo označeno jako související s léčbou. Podávaná fixní kombinace přitom byla terapeuticky účinná ve všech sledovaných ukazatelích v 6. i 12. měsíci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky