Interakce ritonaviru s kortikosteroidy u HIV-pozitivních osob

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Proteázový inhibitor ritonavir je účinným inhibitorem cytochromu P450, respektive jeho izoformy 3A4, a je často užíván v kombinaci s dalšími látkami s cílem dalšího zvýšení účinnosti antiretrovirové léčby. Jeho užívání je však spojeno s rizikem iatrogenního Cushingova syndromu jako důsledku lékové interakce s inhalačními kortikosteroidy, zejména s injekčně podávaným triamcinolon acetonidem. V literatuře se uvádí nejméně 15 kazuistik popisujících supresi endogenní tvorby kortikosteroidů po periradikulární injekci triamcinolonu. Dle autorů nově publikované práce je třeba na toto riziko pamatovat zejména v kontextu se stárnutím populace HIV-pozitivních osob, neboť tito nemocní jsou přirozeně ve vyšším riziku muskuloskeletálních onemocnění, a je zde tedy i vyšší pravděpodobnost vyhledání lékařské pomoci za účelem poskytnutí úlevy od bolesti. Pokud to situace umožní, kortikosteroidy by neměly být současně s ritonavirem podávány vůbec – je-li to nutné, raději by měl být zvolen methylprednisolon.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky