Digoxin plus ciprofloxacin – léková interakce?

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Třebaže interakce mezi digoxinem a ciprofloxacinem není běžně uváděna ve schválených a volně dostupných materiálech k oběma uvedeným léčivým látkám, podle nedávno publikované kazuistiky mohou tyto látky vzájemně interagovat. Je popsán případ 27leté ženy s anamnézou vrozené srdeční vady, po kardiochirurgickém výkonu, se srdečním selháním a arytmiemi, která byla přijata k hospitalizaci pro pseudomonádovou infekci sternální rány. Po zaléčení intravenózními antibiotiky byla zahájena léčba ciprofloxacinem. Následně se objevila nevolnost a nechutenství, přičemž pacientka současně užívala i jiné léky včetně digoxinu. Po vysazení digoxinu a ponechání ostatních léků uvedené symptomy odezněly do 48 hodin. Následně byla znovu zahájena léčba digoxinem v poloviční dávce, aniž by se obtíže vrátily. Na základě uvedeného autoři doporučují pečlivější sledování koncentrace digoxinu při současném podávání ciprofloxacinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky