Ranibizumab v porovnání s bevacizumabem v léčbě makulární degenerace

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V léčbě věkem podmíněné makulární degenerace jsou dnes s úspěchem využívány látky působící potlačení účinků vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Dvouletá multicentrická studie IVAN nyní přináší srovnání ranibizumabu 0,5 mg a bevacizumabu 1,25 mg, tedy protilátek namířených proti VEGF (n = 610), přičemž každá z nich byla aplikována pravidelně v měsíčních intervalech nebo pouze při zhoršení symptomů onemocnění. V parametru nejlépe korigované zrakové ostrosti nebyl bevacizumab horší než ranibizumab (průměrný rozdíl –1,37 písmen; 95% CI: –3,75 až 1,01; p = 0,26). Obdobně nebyla horší ani přerušovaná léčba oproti pravidelné aplikaci (průměrný rozdíl –1,63 písmena; 95% CI: –4,01 až 0,75; p = 0,18). Mezi všemi čtyřmi rameny studie byl srovnatelný výskyt nežádoucích účinků, ovšem ve prospěch kontinuálního podávání svědčí nižší mortalita (bez rozdílu mezi oběma látkami) – OR: 0,47; 95% CI: 0,22–1,03; p = 0,05.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky