Naše zkušenosti s tigecyclinem v léčbě pneumonie a komplikovaných infekcí u hematoonkologických pacientů

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Alexandra Ligová 1
RNDr. Eva Chmelařová 2
Autoři - působiště: 1 Klinika hematoonkologie FN, Ostrava
2 Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav Ostrava

Souhrn

Tigecyclin (C29H39N5O8) patří do skupiny glycylcyklinových antibiotik, která jsou zařazována do tetracyklinové řady. Jedná se o antibiotikum odvozené od minocyclinu (9-t-butylglycylamidový derivát minocyclinu), které inhibuje proteosyntézu bakterií. Na trh byl uveden v roce 2005 a v Evropské unii byl zaregistrován v roce 2006.

Tigecyclin je širokospektré bakteriostatické antibiotikum, účinné proti grampozitivním i gramnegativním aerobním i anaerobním bakteriím, včetně rezistentních kmenů (MRSA, VRE, ESBL) a atypických patogenů (mykoplazmata, chlamydie i legionely), což je jednou z jeho hlavních výhod. Primárně rezistentními jsou kmeny Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia a Proteus spp. Další předností tohoto antibiotika je velmi dobrý průnik do tkání a do buněk. Má dlouhý biologický poločas eliminace 37–67 hodin a přes poměrně nízké sérové koncentrace má vynikající tkáňovou distribuci. Doporučené dávkování tigecyclinu je iniciálně 100 mg a následně po 12 hodinách se podává 50 mg 2x denně. U pacientů s renální insuficiencí a pacientů s mírnou a středně těžkou jaterní insuficiencí není nutná úprava dávkování. Při těžké jaterní insuficienci je potřeba dávku tigecyclinu snížit na 25 mg podávaných po 12 hodinách (iniciální dávka přitom zůstává 100 mg). U starších pacientů není potřeba dávku snižovat. Tigecyclin je v Evropě registrován pro léčbu komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání (kromě infekcí diabetické nohy) a pro léčbu komplikovaných intraabdominálních infekcí. Úřad pro potraviny a léčiva (FDA – Food and Drug Administration) v USA v březnu 2009 rozšířil indikaci i na jeho použití v terapii komunitních pneumonií. V Evropě tato indikace nadále patří k off-label indikacím.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky