Mifamurtid – nový terapeutický přístup pro adjuvantní léčbu osteosarkomů

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Klíčová slova: osteosarkomy, mifamurtid

Souhrn

Osteosarkomy jsou vzácná onemocnění, přesto se jedná o nejčastější maligní nádory vznikající v kostech a postihují zejména jedince mladší 20 let. Mifamurtid je po dlouhé době nově registrovaný lék indikovaný k léčbě resekovatelného nemetastatického osteosarkomu u dětí, mladistvých a mladých dospělých po makroskopicky radikálním chirurgickém výkonu. Používá se v kombinaci s pooperační polychemoterapií v dávce 2 mg/m² 2x týdně s odstupem nejméně 3 dnů po 12 týdnů a následně dalších 24 týdnů 1x týdně do maximálního počtu 48 infuzí během 36 týdnů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky