Imunomodulační terapie – lenalidomid v léčbě myelodysplastického syndromu nízce rizikových skupin s delecí dlouhého raménka 5. chromosomu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Anna Jonášová
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, 5q-syndrom, lenalidomid

Souhrn

Imunomodulační terapie se používá v léčbě cytogeneticky nejčastější podskupiny nemocných s MDS, a to nemocných s delecí dlouhého raménka 5. chromosomu, zvláště účinná je u anemických pacientů s 5q-syndromem. Lenalidomid je analog thalidomidu s větším účinkem, ale bez typických nežádoucích účinků. Jeho účinnost a bezpečnost byla potvrzena v klinických studiích, máme k dispozici i naše vlastní zkušenosti v této indikaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky