Nová léková forma palonosetronu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: palonosetron, antiemetika, blokátory receptorů 5-HT3, nauzea a zvracení, chemoterapie

Souhrn

Perorální forma palonosetronu je novou lékovou formou tohoto inhibitoru receptorů 5-HT3 druhé generace s vysokou afinitou k receptorům 5-HT3 a dlouhým poločasem eliminace. To umožňuje podat jednu antiemetickou dávku léku na celý cyklus cytotoxické chemoterapie s účinností až 5 dnů. Palonosetron sdílí spolu se staršími blokátory receptorů 5-HT3 první generace vysokou účinnost v prevenci akutního zvracení po středně i vysoce emetogenní chemoterapii, ale navíc má vyšší účinnost v zábraně zvracení v opožděné fázi, tedy v dalších dnech po podání chemoterapie. Významným přínosem je vyšší účinnost při profylaxi samotné nevolnosti, která je obecně hůře terapeuticky ovlivnitelná. Z těchto důvodů se perorální palonosetron stává preferovaným inhibitorem 5-HT3 u mnoha nemocných se středně i vysoce emetogenní chemoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky