Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu – pertuzumab

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: HER2-pozitivní karcinom prsu, pertuzumab, trastuzumab

Souhrn

Pertuzumab je monoklonální protilátka, která se váže na dimerizační doménu HER2 a brání vazbě na jiného člena rodiny receptorů pro epidermální růstový faktor.

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel je vhodný režim pro nemocné zatím neléčené pro metastatické HER2-pozitivní onemocnění. Léčba pertuzumabem v 1. linii byla zkoumána ve studii CLEOPATRA, kde došlo k prodloužení mediánu přežití bez progrese onemocnění při dobré snášenlivosti léčby. Pertuzumab byl s dobrými výsledky zkoušen i ve 2. linii a neoadjuvanci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky