Enzalutamid – cílená léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC)

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
Autoři - působiště: Urocentrum, Praha
Klíčová slova: zhoubné nádory prostaty, kastračně refrakterní karcinom prostaty, enzalutamid

Souhrn

Zhoubné nádory prostaty dlouhodobě zaujímají po nádorech kolorekta druhé místo v záchytu nově zjištěných nádorových onemocnění u mužů. V hospodářsky vyspělých zemích pak představují nádory prostaty druhou nejčastější příčinu úmrtí na nádorové onemocnění u mužů. Ve vedení terapie metastatického karcinomu prostaty je léčbou volby hormonální suprese. V průběhu léčby však citlivost vůči hormonální manipulaci klesá a onemocnění progreduje do kastračně refrakterního stadia (CRPC). V současné době je standardem léčby CRPC chemoterapie v režimu docetaxel s prednisonem. Pro 2. linii léčby jsou regulačními orgány schvalovány další léky – cabazitaxel, abirateron a nejnověji enzalutamid.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky