Využití intravenózního vitaminu C u onkologického pacienta

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. Joseph John Cullen, M.D., F.A.C.S. 1
doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 2
MUDr. Martin Majirský 2
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. 3
PharmDr. Lucie Kotlářová 3
PharmDr. Zdeněk Procházka 3
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.4
Autoři - působiště: 1 Univerzity of Hospitals and Clinics, Iowa City, USA
2 Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
3 Edukafarm, Praha
4 Farmakologické ústavy 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: vitamin C, kyselina askorbová, onkologie

Souhrn

Možnost využití vitaminu C v onkologii se objevila přibližně před 30 lety a stala se předmětem odborných diskusí. Až nedávné objevy ve farmakokinetice a farmakodynamice této látky a laboratorní a klinický výzkum ukázaly, že vitamin C má duální vlastnosti (antioxidační a prooxidační) v závislosti na podané dávce a na podmínkách mikroprostředí, ve kterém působí. Na základě těchto nových poznatků se ukazuje, že k protinádorovému účinku je třeba vysokých plazmatických koncentrací askorbátu (milimoly na litr), kterých lze dosáhnout jen parenterálním podáním dávek v řádu gramů. V milimolárních plazmatických koncentracích je vitamin C selektivně cytotoxický pro mnoho nádorových buněčných linií. Požadovaná poinfuzní plazmatická koncentrace je stanovena na 18–22 mmol/l. Tomu odpovídající dávka intravenózně podaného vitaminu C byla v recentních studiích stanovena v rozmezí 0,75–1,75 g/kg tělesné hmotnosti. V klinických studiích I. fáze, které proběhly v posledních letech, se prokázala bezpečnost intravenózního podání gramových dávek vitaminu C a možnost jeho kombinace se standardní chemoterapií. Studie ukázaly, že intravenózní vitamin C patří do základní protinádorové léčby, jelikož zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů a snižuje intenzitu nežádoucích účinků chemoterapie/ radioterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky