Současná doporučená indikační kritéria pro podání plerixaforu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika hematoonkologie FN Ostrava, Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Integrované centrum celulární terapie a regenerativní medicíny, FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: indikační kritéria, plerixafor, G-CSF, mobilizace, transplantace, krvetvorné buňky, CXCR4, SDF-1

Souhrn

Vysokodávkovaná chemoterapie následovaná autologní transplantací krvetvorných buněk odebraných z obvodové krve (PBSC) je po více než 20 let standardní součástí léčby pacientů s lymfomy a mnohočetným myelomem. Předpokladem úspěšné autologní transplantace je získání bezpečného transplantátu PBSC, a základní podmínkou sběru transplantátu je dostatečná mobilizace neboli vyplavení krvetvorných buněk z kostní dřeně do obvodové krve. Standardní mobilizace s použitím G-CSF nebo chemoterapie a G-CSF však u 10–20 % pacientů selhává. Tyto pacienty označujeme jako „poor mobilizers". V posledních několika letech máme možnost intenzifikovat mobilizaci pomocí plerixaforu, což je první lék přímo navozující mobilizaci krvetvorných buněk do periferní krve díky inhibici vazebné interakce SDF-1α/CXCR4 mezi stromatem kostní dřeně a krvetvornými buňkami. Použití plerixaforu je však velmi nákladné, a musí být tedy velmi důkladně zvažováno. Mobilizace s použitím plerixaforu také poměrně často selhává v situaci, kdy je plerixafor aplikován v nevhodnou dobu. Z uvedeného vyplývá tlak na maximální racionalizaci indikace použití plerixaforu. Článek ve stručnosti rekapituluje současné znalosti o průběhu a podstatě mobilizace, rozebírá mezinárodní doporučení týkající se mobilizací a indikace plerixaforu a v závěru se věnuje současnému českému národnímu doporučení pro indikaci plerixaforu u nedostatečně mobilizujících pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky