Strategie a taktika léčby lokálně pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Lucie Lukešová, MUDr. David Vrána, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: lokálně pokročilý karcinom prsu, radioterapie, chemoterapie, chirurgická léčba, hormonální léčba

Souhrn

Karcinom prsu představuje po nádorech kůže nejčastější nádorové onemocnění žen. Navzdory zavedení mamografického screeningu, který prokazatelně přispěl k záchytu časných stadií karcinomu prsu, stále přicházejí některé pacientky s lokálně pokročilým nádorem. Lokálně pokročilý nádor je možno definovat jako nádor velikosti nad 5 cm (T3), eventuálně s infiltrací kůže, hrudní stěny, či erysipeloidní karcinom (T4) s postižením nebo bez postižení lymfatických uzlin, nádor jakékoliv velikosti při postižení vyšších etáží lymfatických uzlin (etáže III apikálních či supraklavikulárních uzlin) nebo lokoregionální recidiva onemocnění bez známek generalizace. Hlavním problémem lokálně pokročilého karcinomu prsu je vznik mikrometastáz, proto je vedle lokoregionální terapie důležitou léčebnou modalitou u těchto pacientek systémová léčba ve formě chemoterapie, hormonoterapie či cílené léčby, eventuálně jejich kombinace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky