Současné možnosti hormonální léčby v terapii karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a KOC FN, Plzeň
Klíčová slova: hormonální léčba, inhibitory aromatázy, selektivní downregulátor estrogenních receptorů

Souhrn

Současné možnosti hormonální léčby karcinomu prsu jsou poměrně rozsáhlé. Existuje celá řada možných variant léčebných sekvencí, z nichž většina je již dobře ověřena dlouhou dobou sledování v jednotlivých studiích a vlastní klinickou praxí. Přesto se stále diskutuje několik témat, např. jak dlouho má trvat endokrinní léčba jako taková (koncept 5 let se zdá překonaný a na základě nejnovějších studií lze předpokládat spíše 10 let podávání). Stále častěji je diskutována problematika vzniku rezistence a nejvhodnější doby pro zařazení AI (strategie upfront nebo switch). Postupem času se rovněž v klinické praxi ukazuje, že účinnost AI je prakticky shodná, a bude tomu tak nejspíše ve všech podáních, včetně neoadjuvance a prodloužené adjuvance, přestože data u některých nebudou dostupná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky