Vliv trimetazidinu na mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Léčba pacientů s chronickým srdečním selháním (CHF) se zaměřuje především na ovlivnění hemodynamiky. Srdeční selhání však kromě alterace hemodynamiky vede rovněž k metabolickým změnám, které se projevují nejen v myokardu, ale i systémově. K příznivému působení na metabolismus myokardu lze využít trimetazidin (TMZ), jenž zvyšuje intracelulární koncentrace kreatinfosfátu a ATP, zmírňuje buněčnou acidózu, snižuje intracelulární koncentrace vápníku a působí proti volným radikálům; ovlivňuje také utilizaci substrátů myokardem (energie je získávána oxidací glukózy namísto volných mastných kyselin). Kromě toho se zdá, že tento lék vykazuje i periferní metabolické účinky.

Několik klinických studií u nemocných s CHF ischemické etiologie prokázalo, že terapie TMZ zlepšuje funkci levé komory a kontrolu symptomů. Recentní metaanalýzy kromě toho naznačily příznivý účinek TMZ i z hlediska přežívání pacientů a četnosti hospitalizací.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky