Lapatinib v kombinaci s capecitabinem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami – studie LANDSCAPE

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Výskyt mozkových metastáz u pacientek s karcinomem prsu (BC) se zvyšuje, což je dáno především prodloužením přežití nemocných a zlepšením diagnostických metod. Mozkové metastázy jsou přitom častější u pacientek s HER2-pozitivním BC než u nemocných s BC s pozitivitou hormonálních receptorů (HR).

V případě solitárních mozkových metastáz je léčebnou metodou volby chirurgický nebo stereotaktický radiochirurgický výkon; v případě difuzního postižení a u pacientek se špatným výkonnostním stavem je standardním postupem radioterapie aplikovaná na celý mozek (WBRT). U nemocných s pokročilým HER2-pozitivním BC zvyšuje léčba trastuzumabem kontrolu onemocnění a prodlužuje přežití, vzhledem ke své velké molekule však lék není schopen prostoupit přes hematoencefalickou bariéru a působit v centrálním nervovém systému (CNS).

Po selhání trastuzumabu lze využít tyrosinkinázový inhibitor HER1 a HER2 lapatinib v kombinaci s capecitabinem; tato terapie je schopna ovlivnit progresi onemocnění v CNS, přičemž výraznější účinek byl pozorován u pacientek bez předchozí lokální léčby mozkových metastáz.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky