Pomalidomid v kombinaci s nízkodávkovaným dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním vůči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Značného pokroku v terapii mnohočetného myelomu (MM) bylo dosaženo zavedením imunomodulačních léků a inhibitorů proteasomu. Přesto však je i nadále MM neléčitelný a u pacientů se nakonec vyvíjí odolnost vůči těmto dvěma skupinám léků. Výsledky jedné nedávno provedené retrospektivní studie pacientů s relabujícím MM rezistentním vůči bortezomibu (medián celkového přežívání 9 měsíců, přežívání bez příhod 5 měsíců, četnost částečné nebo lepší odpovědi na první režim po T0 24 %) ukázaly, že tito pacienti naléhavě potřebují nové léčebné postupy.

Pomalidomid je odlišné imunomodulační léčivo s vysokou účinností in vitro. Bylo proto uspořádáno několik studií I. a II. fáze, jejichž výsledky ukázaly, že pomalidomid může být bezpečně podáván a má u MM významnou účinnost, zejména u těch pacientů, u nichž již neúčinkují dvě nová léčiva – bortezomib a lenalidomid. Je však třeba určit nejvhodnější režim. Proto autoři předkládané zprávy uspořádali randomizovanou studii II. fáze, v níž byly hodnoceny dva léčebné režimy kombinace pomalidomidu a dexamethasonu u nemocných s pokročilým MM.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky