Abirateron v léčbě metastatického karcinomu prostaty u pacientů bez předcházející chemoterapie

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Karcinom prostaty je vždy primárně hormonálně senzitivní onemocnění, po určité době od primární antiandrogenní léčby (tj. chirurgické či farmakologické kastrace) však dochází k postupné ztrátě citlivosti androgenního receptoru na antiandrogenní léčbu. I při trvající kastrační hladině testosteronu nastává nejdříve elevace PSA, poté i klinický relaps – rozvíjí se tzv. kastračně rezistentní karcinom prostaty. Jako další léčebné možnosti přicházejí v této fázi v úvahu systémová chemoterapie (docetaxel), antiandrogenní léčba další linie a imunoterapie; jako podpůrná léčba při kostních metastázách pak aplikace antiresorpčních látek a radioizotopů.

Abirateron acetát je nový antiandrogen, který selektivně inhibuje enzym 17α-hydroxylázu/C17,20-lyázu (CYP17), jenž je exprimován a je nutný pro biosyntézu androgenů ve tkáních nádorů varlat, nadledvin a prostaty. V kombinaci s nízkými dávkami prednisonu abirateron zlepšuje přežívání pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty, kteří již byli předléčeni docetaxelem. Studie COU-AA-302 se zaměřila na léčbu pacientů bez předcházející chemoterapie.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky