Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC – metastatic colorectal cancer) s nemutovaným (wild-type) genem KRAS nebylo dosud provedeno přímé (tzv. head to head) porovnání léčebných režimů 1. linie založených na režimu FOLFIRI v kombinaci s biologickou léčbou cílenou proti EGFR a VEGF. Studie AIO KRK-0306 byla proto uspořádána jako randomizovaná multicentrická studie k porovnání účinnosti režimu FOLFIRI s cetuximabem vs. režim FOLFIRI s bevacizumabem u dosud neléčených pacientů s mCRC.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Komentár ku klinickej štúdii FIRE-3

MUDr. Tomáš Šálek

Aktualizované výsledky studie FIRE-3 z kongresu WCGC (komentář)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky