Cabazitaxel prodlužuje přežití a tlumí bolest u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie TROPIC

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V posledních třech letech byl u několika nových látek prokázán přínos pro přežití pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC – metastatic castration-resistant prostate cancer), u kterých došlo k selhání léčby docetaxelem. Jednou z nich je cabazitaxel, taxan nové generace, u něhož byla prokázána preklinická účinnost proti řadě typů nádorů provázená dobrým profilem bezpečnosti.

Ve studii III. fáze TROPIC (ukončení 25. září 2009; 146 pracovišť ve 26 zemích, 755 pacientů) cabazitaxel v kombinaci s prednisonem/prednisolonem signifikantně prodlužoval celkovou dobu přežívání u pacientů s mCRPC v porovnání s kombinací mitoxantronu s prednisonem/prednisolonem (30% snížení pravděpodobnosti úmrtí). V prodlouženém sledování (ukončení 10. března 2010) pokračovala divergence křivek přežívání pacientů.

Cílem léčby mCRPC je ovšem nejen prodloužení života, ale také úleva od příznaků spojených s nemocí, zejména potlačování bolesti způsobené nádorem, jež je spojena se zvýšenou nemocností, zhoršeným vykonáváním činností a zhoršeným psychickým stavem. Tyto příznaky snižují kvalitu života pacienta a mohou být léčeny nedostatečně.

V aktualizované analýze výsledků studie TROPIC jsou předkládány údaje ze sledování podskupiny pacientů, kteří byli naživu po dvou letech. Dále byl zkoumán vliv kombinace cabazitaxelu s prednisonem/ prednisolonem v porovnání s kombinací mitoxantronu s prednisonem/prednisolonem na bolest, celkovou schopnost fyzické aktivity a výskyt periferní neuropatie.

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky