Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pokročilého melanomu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Ipilimumab je plně humánní IgG1 monoklonální protilátka blokující CTLA-4 (cytotoxický s T-lymfocyty asociovaný antigen), jež příznivě ovlivňuje celkové přežívání u osob s pokročilým melanomem. Nivolumab je rovněž plně humánní monoklonální protilátka, ovšem IgG4, blokující receptory PD-1, čímž přispívá k navození setrvalé objektivní odpovědi nejen v léčbě melanomu, ale i v léčbě karcinomu ledviny či nemalobuněčného karcinomu plic. CTLA-4 a PD-1 přitom působí vzájemně komplementárně v regulaci imunitní odpovědi. Na preklinické úrovni bylo jejich současné podávání zdrojem výrazné protinádorové aktivity, která byla vyšší než při podávání obou těchto látek samostatně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky