Čtyřleté přežívání u pacientů s metastatickým melanomem léčených ipilimumabem v klinických studiích II. fáze

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Délka přežívání u pacientů s metastatickým melanomem byla dosud velmi nepříznivá, s mediánem celkového přežívání (OS – overall survival) v rozsahu 6–10 měsíců při léčbě chemoterapií. Četnost čtyřletého přežívání od stanovení diagnózy činí obecně u nemocných s melanomem stadia IV (přítomnost vzdálených metastáz) přibližně 15 %. U dvou látek, ipilimumabu a vemurafenibu, bylo v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích III. fáze s pacienty s metastatickým melanomem prokázáno zlepšení OS. Ipilimumab navozuje dlouhotrvající odpověď, důsledkem čehož je přetrvávající nebo dlouhodobé přežívání.

Ipilimumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG1, jež se váže na cytotoxický antigen-4 T-lymfocytů a posiluje protinádorovou aktivitu těchto buněk. V několika randomizovaných kontrolovaných studiích III. fáze s pacienty s metastatickým melanomem bylo při terapii ipilimumabem pozorováno statisticky významné zlepšení OS.

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky