Crizotinib vs. chemoterapie v léčbě pokročilého ALK-pozitivního karcinomu plic

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Kináza anaplastického lymfomu (ALK) představuje jeden z nejnovějších cílů mezi tyrosinkinázami u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) i některých dalších nádorů (např. anaplastického velkobuněčného lymfomu či neuroblastomu u dětí). Přibližně u 5 % případů nemalobuněčného karcinomu plic je přítomno jiné uspořádání genu ALK, jež určuje výrazně odlišný molekulární podtyp karcinomu plic. Při odhadovaném počtu 1,3 milionu nových případů tohoto karcinomu každoročně ve světě je tedy počet pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic více než 60 000 za rok.

Crizotinib je perorální inhibitor tyrosinkinázové aktivity genu ALK, který je spojován s výrazně lepší klinickou odpovědí zmíněných nádorů, v klinických studiích byla léčba crizotinibem spojena s výraznou protinádorovou aktivitou u pacientů s pokročilým ALK-pozitivním NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky