Everolimus vs. sunitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu – studie RECORD-3

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Do standardní léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) patří podávání tyrosinkinázového inhibitoru sunitinibu do progrese onemocnění s následnou léčbou inhibitorem mTOR everolimem. Studie RECORD-3 (Efficacy and Safety Comparison of RAD001 Versus Sunitinib in the First-line and Second-line Treatment of Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma) je studie II. fáze klinického zkoušení, která porovnává účinnost opačného pořadí léků, tedy everolimus v 1. linii s následnou léčbou sunitinibem ve 2. linii vs. obvyklé pořadí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky