Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – analýza podskupin studie COMFORT-1

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Myelofibróza (MF) je vzácné, život ohrožující myeloproliferativní neoplastické onemocnění, jež může vznikat de novo (primární MF ([PMF]), nebo se vyvinout z polycythaemia vera (PV), tj. postpolycythaemia vera MF (PPV-MF) nebo z esenciální trombocytemie (ET), tj. post-ET MF (PET-MF). Hlavním patogenetickým mechanismem MF je porucha regulace signalizace dráhy Janusovy kinázy/signálních přenašečů a aktivátorů transkripce (JAK-STAT – Janus kinase/signal transducers and activators of transcription), vznikající v důsledku mutací (u 50–95 % pacientů s MF je přítomna mutace JAK2 V617F) nebo vysokých koncentrací zánětlivých cytokinů JAK1 a JAK2 v oběhu.

Soubor pacientů s MF se vyznačuje rozsáhlým spektrem charakteristik nemoci. U nemocných se objevují konstituční příznaky (horečka, noční pocení, ztráta hmotnosti) a splenomegalie, jež mají závažné důsledky pro kvalitu života; časté a obtěžující jsou však také další příznaky – únava, svědění a bolesti kostí. Nemocní mají zkrácenou dobu přežívání a u pokročilé MF je prognóza nepříznivá. Bylo dosud získáno jen málo informací o tom, jak jednotlivé zmíněné charakteristiky nemoci ovlivňují úspěšnost léčby.

Komentář ke studii

MUDr. Libor Červinek

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky