Význam prolongovaného podávání demethylačně působících látek

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Podávání demethylačně působícího 5-azacitidinu či decitabinu je dnes běžně využíváno v léčbě myelodysplastického syndromu. Na úrovni buněčných modelů byl studován stupeň methylace promotorů tumory supresujících genů s cílem možnosti terapeutického využití nižších dávek. Ve zcela recentní práci se podařilo prokázat, že jednoměsíční kontinuální expozice leukemických buněk nanomolárním dávkám snižuje úroveň methylace o celou polovinu. Současně bylo zjištěno, že k demethylacím preferenčně dochází na úrovni promotorů, zatímco vlastní geny byly k těmto účinkům výrazně rezistentnější.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky