Panobinostat: účinný inhibitor histondeacetyláz

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Inhibitory histondeacetyláz (HDACI) jsou novou skupinou protinádorově působících látek cíleně ovlivňujících strukturu chromatinu, a tedy i expresi genů odpovědných za regulaci buněčného cyklu. Panobinostat je jedním z takových inhibitorů, jehož účinnost je prokazována u hematologických malignit, jakými jsou např. kožní T-lymfom, Hodgkinův lymfom, myelom aj. V klinických studiích II. fáze byl podáván perorálně 3x týdně. Výsledky těchto studií byly prezentovány v letošním roce. Současně bylo poukázáno na hematologické nežádoucí účinky, spočívající v myelosupresi, zejména trombocytopenii, která ovšem byla pouze přechodná a terapeuticky dobře zvladatelná. Je také popisována jeho terapeutická účinnost v kombinaci s azacitidinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií či myelodysplastickým syndromem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky