Posaconazol versus fluconazol v profylaxi invazivních mykotických infekcí

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Invazivní mykotické infekce jsou poměrně častou a nepříjemnou zdravotní komplikací u neutropenických pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML) nebo myelodysplastickým syndromem (MDS). Posaconazol je antimykotikum se širokým spektrem účinku, které nachází terapeutické uplatnění mj. v prevenci těchto infekcí. V nedávno provedené multicentrické studii byla porovnávána jeho profylaktická účinnost oproti fluconazolu (n = 234). Výskyt mykotické infekce byl při podávání posaconazolu výrazně nižší (9,4 % vs. 22,2 %; p = 0,01). Nemocní, kteří užívali posaconazol, měli pozdější výskyt první zaznamenané systémové mykotické infekce (p = 0,01). Jako nejčastější nežádoucí účinek u obou látek byly uváděny poruchy jaterní činnosti, a to bez signifikantního rozdílu v jejich četnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky