Deferasirox versus deferipron u myelodysplastického syndromu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Deferasirox je účinným a bezpečným chelátorem železa, který nachází své uplatnění u nemocných s myelodysplastickým syndromem. Svědčí o tom ostatně i recentní studie se 113 nemocnými (< 10 % blastů v kostní dřeni), kteří byli léčeni deferipronem v denní dávce 40–90 mg/kg nebo deferasiroxem 10–40 mg/kg, s mediány trvání léčby 10,9 měsíce a 13,7 měsíce. Pokles sérové hladiny feritinu o více než 50 % oproti hodnotám před zahájením léčby se podařilo dosáhnout u 27,7 % osob léčených deferasiroxem, ale bohužel u žádného pacienta užívajícího deferipron. Výskyt nežádoucích účinků, převážně gastrointestinálních, byl mezi oběma rameny studie srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky