Úloha nanočástic při vývoji vakcín proti melanomu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Imunoterapie představuje velký terapeutický potenciál u celé řady onemocnění, včetně malignit, jakou je například melanom. V tomto případě se však nedaří exogenně podanými antigeny dostatečně stimulovat T-buněčnou imunitní odpověď. Dle recentních poznatků však např. enkapsulace fosfopeptidových antigenů do nanočástic obsahujících manózu může tuto skutečnost zlepšit. Výsledná vakcína, recentně testovaná u myší, výrazněji potlačovala růst tumoru do hlubších vrstev kůže a současně jej inhibovala i na úrovni plicních metastáz. Aplikace vakcíny přitom byla provázena zvýšenou tvorbou interferonu-γ.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky