Plitidepsin plus dacarbazin v léčbě pokročilého melanomu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Léčebné schéma obsahující kombinaci plitidepsinu (látka izolovaná z mořského pláštěnce Aplidium albicans) a dacarbazinu představuje významný terapeutický přínos u nemocných s pokročilým melanomem. K tomuto závěru dospěli autoři studií I. a II. fáze klinického testování, ve kterých porovnávali účinnost plitidepsinu samotného oproti kombinaci s dacarbazinem (n = 58). Celkově pozitivní odpovědi na léčbu kombinací bylo dosaženo u 21,4 % osob a medián přežití bez progrese dosáhl 3,3 měsíce. Naproti tomu při léčbě samotným plitidepsinem nebylo celkové odpovědi dosaženo ani v jediném případě a medián přežití bez progrese činil 1,5 měsíce. Kombinační léčba byla přitom poměrně dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky