Lenalidomid účinný v léčbě skleritidy

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Lenalidomid je imunomodulačně působící látka užívaná v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu společně s dexamethasonem. Nedávno byla v odborné literatuře publikována kazuistika popisující případ ženy s myelodysplastickým syndromem del(5q), velmi pravděpodobně vzniklým v důsledku předchozí imunosupresivní léčby pro skleritidu. Po zahájení léčby lenalidomidem se rychle a zřetelně zmírnily hematologické obtíže, a bylo tak možné upustit od dalších krevních převodů. Současně bylo možné snížit dávku perorálně užívaného prednisolonu. Daný stav setrval po dobu tříletého sledování. K ověření účinnosti je však přirozeně zapotřebí adekvátně metodicky provedených klinických studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky