Decitabin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V otevřené studii II. fáze klinického testování byla hodnocena účinnost a snášenlivost dvou nízkodávkových režimů subkutánně podávaného decitabinu u pacientů s nízkým a středním rizikem s myelodysplastickým syndromem: 20 mg/m2/den první 3 dny každé 4 týdny (režim A) nebo 20 mg/m2 1x týdně 1., 8. a 15. den každé 4 týdny (režim B) po dobu jednoho roku (n = 65). Medián doby od stanovení diagnózy do zahájení této léčby činil 3,6 měsíce. Studie byla ukončena předčasně pro zřejmou vyšší účinnost režimu A, při kterém bylo dosaženo sedmi kompletních odpovědí a tří hematologických zlepšení, zatímco v případě režimu B nebylo kompletní odpovědi dosaženo ani jednou. Medián celkového přežití nebyl dosažen. V účinnějším dávkovacím režimu bylo zapotřebí méně krevních převodů. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly neutropenie (28 % vs. 36 %), anemie (23 % vs. 18 %) a trombocytopenie (16 % vs. 32 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky