Decitabin v perorální lékové formě?

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Decitabin je nový inhibitor methyltransferáz DNA, určený k léčbě myelodysplastického syndromu a akutní či chronické myeloidní leukemie. Z hlediska farmakokinetiky však jeho použití limituje nízká biologická dostupnost, daná nízkou prostupností střevní výstelky a výraznou biotransformací na neaktivní metabolity. V současné době je proto využíván pouze pro parenterální podání. Podle recentně publikované práce by však do budoucna mohl být podáván perorálně díky konjugaci s aminokyselinami valinem či fenylalaninem, které výrazně usnadňují jeho transport z gastrointestinálního traktu do krevního oběhu. Ve studii s potkany se tak jeho absolutní biologická dostupnost oproti původní hodnotě 26,9 % zvýšila na 46,7 % a 50,9 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky