Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – aktuální problematika biologicky cílené léčby

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Autoři - působiště: Klinika TRN, FN Plzeň

Souhrn

V průběhu uplynulých desetiletí jsme svědky postupného prodlužování aktivního života i u nemocných s karcinomem plic. Od 80. let minulého století se významně prodloužily mediány přežití a zvýšilo se i procento nemocných žijících déle než jeden a dva roky. Pokrok se valnou měrou týká spíše nemocných diagnostikovaných v časných stadiích choroby, nicméně i u nemocných s nádorem v pokročilém stadiu je patrný významný vývoj k lepšímu. Většina nemocných (cca 80 %) však je i nadále diagnostikována v pokročilých stadiích, která jsou indikací k léčbě cytostatiky či k léčbě molekulárně cílené.

Kombinovaná chemoterapie obvykle radikálně vymýtí citlivé klony nádorových buněk. Následně dochází k aktivaci agresivních buněčných klonů, které nesou znaky NRG1, HER3 a HER4. Pokud by nemocný nebyl léčen další léčebnou modalitou, dosažený účinek se projeví prodloužením života v řádu týdnů až měsíců. Molekulárně cílená terapie je schopna vyvolat u vybraných pacientů remisi či stabilizaci nádorové nemoci, střední doba přežití takových pacientů se prodlužuje o dalších 6–10 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky