Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Ondřej Venclíček 1
MUDr. Marcela Tomíšková 1
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 1
MUDr. Jitka Hausnerová 2
MUDr. Mojmír Moulis 2
Mgr. Blanka Robešová 3
Mgr. Michaela Bajerová 3
Ing. Dana Dvořáková 3
S. Richter 4
Autoři - působiště: 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
2 Ústav patologie
3 Centrum molekulární biologie a genové terapie při Interní hematoonkologické klinice
4 Radiologická klinika, LF MU a FN Brno Bohunice, Brno

Souhrn

Erlotinib je perorálně dostupný selektivní inhibitor tyrosinkinázové aktivity receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR − epidermal growth factor receptor). V České republice je registrován od roku 2005 k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC – non-small cell lung cancer) po selhání předchozí chemoterapie.

Perorální dostupnost a dávkování 150 mg 1x denně umožňují dobrou spolupráci pacientů, nežádoucí účinky léku jsou obdobné jako u ostatních inhibitorů tyrosinkinázy (TKI − tyrosin-kinase inhibitors) – nejčastěji makulopapulózní exantém a průjem. Při výskytu výrazných nežádoucích účinků je možné dávku léku snížit, v obzvláště závažných případech je nutné léčbu přerušit. Erlotinib se při dobré snášenlivosti podává až do průkazu progrese onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky