Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková 1
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 1
MUDr. Jana Špeldová 1
MUDr. Ondřej Venclíček 1
Autoři - působiště: 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Bohunice a LF MU, Brno

Souhrn

Pemetrexed patří k novějším cytostatikům ze skupiny antifolátů. Jeho účinnost v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic byla prokázána v řadě randomizovaných klinických studií, a to jak pro 1. a 2. linii, tak v udržovací léčbě. Od 1. 10. 2010 je v ČR tento lék registrován a kategorizován v kombinaci s cisplatinou pro 1. linii léčby u nemocných s pokročilým inoperabilním adenokarcinomem nebo velkobuněčným karcinomem plic.

Kazuistika uvádí případ nemocného, který byl od roku 2012 vyšetřován a léčen pemetrexedem na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Brně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky